Choď na obsah Choď na menu
 


Afrika, Podnebie

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová
 

 

Podnebie Afriky možno zaradiť do niekoľkých podnebných pásiem:


 1. vlhké a veľmi horúce tropické podnebie - rovníkové podnebné pásmo,

 2. vlhké tropické podnebné pásmo s obdobiami sucha,

 3. suché tropické podnebné pásmo,

 4. subtropické podnebné pásmo.


Zdroj: Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 18.

  1. Vlhké a veľmi horúce tropické podnebie – rovníkové podnebné pásmo


Rovníkové podnebie je veľmi vlhké a veľmi horúce tropické podnebie, ktoré je vytvorené v oblasti rovníka.


 

Základné znaky rovníkového podnebia:

 

 • každodenné výdatné zrážky,

 • oblasť patrí k najviac vlhkým územiam na Zemi,

 • priemerná teplota patrí k najvyšším svetovým teplotám,

 • nepatrné rozdiely medzi teplotami počas dňa a noci,

 • charakteristická hustá vegetácia dažďových lesov.

 

 

 

 1. Vlhké tropické podnebie s obdobiami sucha

 

Vlhké a veľmi horúce tropické podnebie – rovníkové podnebie strieda smerom na sever a juh od rovníka pásmo vlhkého tropického podnebia s obdobiami sucha. Má podobné znaky ako vlhké a horúce tropické podnebie, no v mesiacoch december až február nastáva obdobie bez zrážok – obdobie sucha.


 

 

 1. Suché tropické podnebné pásmo


Suché tropické podnebie vytvára pásmo rozložené pri obratníku Raka a obratníku Kozorožca. Na severe je pásmo oveľa väčšie ako na juhu. Suché tropické podnebné pásma sú pokryté púštnymi oblasťami – Sahara, Kalahari, Namib.

 Základné znaky suchého tropického podnebia:

 

 • veľmi málo zrážok,

 • zrážky prichádzajú v podobe zriedkavých prudkých lejakov,

 • počas dňa sú vysoké teploty,

 • noci sú veľmi chladné,

 • značné rozdiely medzi dennými a nočnými teplotami,

 • najvyššie teploty sú v mesiacoch jún a júl, kedy je slnko najvyššie na oblohe,

 • v štáte Líbya namerali absolútne najvyššie teploty na Zemi.


 

 

 1. Subtropické podnebné pásmo

 

Subtropické podnebné pásmo vytvára úzky pás:

 

 • na severe Afriky pri Stredozemnom mori,

 • na juhu Afriky.


 

 

 

 • vytvára úzky pás,

 • zrážky prichádzajú od Atlantického oceána, čo umožňuje rast stredomorského rastlinstva,

 • nepriaznivý vplyv má suchý a horúci vzduch zo Sahary,

 • najväčši zrážky sú na náveterných svahoch pohoria Atlas.

 

 

 

Subtropické podnebné pásmo na juhu Afriky:

 

 • pásmo je oveľa širšie ako na severe Afriky,

 • oblasť je vlhkejšia vplyvom zrážok prichádzajúcich od Indického oceána,

 • letné obdobie je v decembri až marci,

 • zimné obdobie jev júni až septembri,

 • pestujú sa citrusy,

 • na zavlažovaných územiach sa pestuje obilie.

 Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 18 – 21.
 Zdroje obrazkov:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 18.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kalahari_Desert
 


 

Subtropické podnebné pásmo na severe Afriky:

 

 

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Kalahari_Desert

Kalahari

Podnebné pásma Afriky