Choď na obsah Choď na menu
 


Austrália

3. 2. 2012

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová
 

reklama

 

 

 

Zaujímavosti Austrálie:

 

 

 • je najmenším kontinentom na Zemi,

 • je najväčším ostrovom,

 • je posledným objaveným kontinentom,

 • je najviac vzdialeným kontinentom od Európy, Ameriky a Afriky,

 • je najsuchším kontinentom,

 • má najrozsiahlejšie púštne oblasti,

 • žije tu približne 40 miliónov kengúr,

 • pozdĺž severovýchodného pobrežia sa tiahne najdlhší koralový útes na svete – Veľká koralová bariéra dlhá 2300 km,

 • nachádza sa tu najväčší piesočnatý ostrov na sveteVeľký piesočný ostrov dlhý 120 km,

 • nachádza sa tu najväčšia skala na sveteAyers Rock, vysoká 348 km, s obvodom okolo 10 km.Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie

Austrália
 

 

Základné údaje o Austrálii

 


 

Poloha

 

Celá Austrália sa rozprestiera na južnej pologuli. Rozkladá sa takmer rovnomerne okolo obratníka Kozorožca.Z troch svetových strán ju obmývajú vody Tichého a Indického oceána. Na severe je obklopenáostrovmi Indonézie.


 

 

Rozloha

 

Austrália je najmenším kontinentom na Zemi. Spolu s Tasmániou a ďalšími ostrovmi má rozlohu 7 687 848 km2.

 

 


 

 

Povrch

 

Austrália leží na samostatnej litosférickej doske. Povrch Austrálie je rozmanitý.

Medzi základné povrchové celky Austrálie patria:

 

 

 

 • Veľké predelové vrchy, Austrálske Alpy,

 • plošiny,

 • pobrežné nížiny,

 • púšte.

 

 

 

Základné údaje o povrchu Austrálie:

 

 

 • väčšinu územia pokrývajú zarovnané plošiny, z ktorých vystupujú menšie pohoria,

 • nížiny tvoria rozsiahle panvy, ktoré sú vyplnené usadenými horninami,

 • najvyššie pohoria sa nachádzajú vo východnej časti Austrálie,

 • Veľké predelové vrchy vznikli vrásnením,

 • najvyšším pohorím sú Austrálske Apy,

 • púšte Austrálie sú zväčša kamenisté,

 • nachádza sa tu najväčšia skala na svete – Ayers Rock, tvorená červeným pieskovcom, ktorý počas dňa mení svoju farbu od oranžovej, žltej až po tmavo červenú farbu.


Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie_(kontinent)

Povrch Austrálie – fotografia z vesmíru

 

 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Ayers_Rock

Ayers Rock – najväčšia skala na svete tvorená červeným pieskovcom 

 

Podnebie

 


Územie Austrálie je rozdelené do niekoľkých klimatických oblastí:

 

 • oblasť s tropickýmvlhkým podnebím,

 • oblasť s tropickým suchým podnebím,

 • oblasť s vnútrozemským suchým podnebím,

 • oblasť so subtropickým podnebím,

 • oblasť s miernym podnebím. 

Obyvateľstvo

 

 

 • pôvodnými obyvateľmi sú austrálski černosi – aborigéni,

 • žije tu viac ako 20 miliónov obyvateľov,

 • typické je pestré zloženie obyvateľstva,

 • ľudia žijú prevažne v mestách,

 • vnútrozemie je riedko osídlené,

 • najviac ľudí žije na juhovýchode Austrálie a vo veľkých mestách,

 • väčšia časť obyvateľov pracuje v službách. 

Hospodárstvo

 


 

Základné údaje:

 

 • Austrália je vyspelým priemyselným štátom,

 • významná je ťažba uhlia, železnej rudy, mangánu, farebných kovov,

 • priemysel je sústredený na spracovanie nerastných surovín,

 • pomerne vysoká produkcia poľnohospodárskych produktov,

 • dobre rozvinutá cestná, železničná, letecká, lodná doprava.


 Zopakujte si:
1. Ktoré oceány obmývajú Austráliu?
2. Na ktorej pologuli sa rozprestiera Austrália?
3. Čo tvorí povrch Austrálie?
4. Ako sa nazýva najvyššie austrálske pohorie?
5. Kde žije najviac obyvateľov?
 Použitá literatúra:
Likavský, P. a kol.: Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009. s. 18 – 30.
 Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lie_(kontinent)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ayers_Rock