Choď na obsah Choď na menu
 


Príroda Ameriky – typy krajín

3. 2. 2012

Vypracoval(a): Mgr.Kristínová
 

 

Typy krajín

 

Krajiny Ameriky sa v jednotlivých podnebných pásmach navzájom odlišujú. Pokrýva ich odlišné rastlinstvo, žije tu odlišné živočíšstvo. V Amerike sa vyskytujú všetky typy krajín.

 

 

Rozsiahle územie Ameriky zaberajú typy krajín:


 • subtropické lesy,

 • dažďové lesy,

 • stepi,

 • lesy mierneho pásma,

 • tundry,

 • polárne púšte.

 

 

Subtropické lesy

 

Subtropické lesy v okolí Mexického zálivu:

 

 • pokrývajú územie okolo Mexického zálivu v oblasti so subtropickým podnebím,

 • pôvodné zalesnené územia boli vyklčované,

 • v súčasnosti sú využívané ako polia a plantáže,

 • pestuje sa tu bavlna, citrusové plody, tabak.

 

 

Subtropické lesy v Severnej Amerike:

 

 • pokrývajú územie severnej časti Severnej Ameriky v subtropickom pásme,

 • v tejto oblasti spadne oveľa menej zrážok a rastlinstvo je chudobnejšie.

 

 

Dažďové lesy

 

 • Dažďové lesy pokrývajú najväčšiu časť nížin v teplom podnebnom pásme.

 • K svetovým unikátom patrí dažďový les v Amazónskej nížine, kde je veľmi teplo a vlhko. Žije tu veľa druhov živočíchov a rastie nespočetne veľa druhov rastlín.

 • Územie pokryté dažďovými lesmi sa neustále zmenšuje z dôvodu klčovania lesov a získavania poľnohospodárskej pôdy, vyrubovania stromov za účelom získavania dreva a postupného osídľovania Amazónie.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amazonsk%C3%BD_prales

 

Amazónsky dažďový les

 

 

Stepi

 

 • Stepi pokrývajú oblasti s miernym podnebným pásmom.

 • Rozsiahle stepi sa nachádzajú západne od rieky Mississippi.

 • Využívajú sa na pestovanie oblilnín a chov hovädzieho dobytka.

 • Stepi sa v Severnej Amerike nazývajú prérie, v Južnej Amerike sa nazývajú pampy.

 

 

Lesy mierneho pásma

 

Lesy mierneho pásma pokrývajú:

 

 • rozsiahle územie Severnej Ameriky, napríklad v Kordillerách,

 • strednú časť Kanady.

 • Južnejšie rastú listnaté a zmiešané lesy.

 • Typickými listatými stromami sú buk a javor.

 • Severnejšie rastú ihličnaté lesy.

 • Lesy sú bohaté na rôzne druhy stromov.

 

 

Tundra

 

 • Tundra pokrýva územia, kde je chladno – teplota nad nulou je len niekoľko týždňov v roku.

 • Rastú tu zakrpatené stormy, chladu odolné kríky, riedka tráva.

 • Pokrýva územie severnej časti Severnej Ameriky, Aljašky, vysoké časti Kordiller, Ohňovú zem.

 

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tundra

 

Tundra v lete

 

 Zopakujte si:
1. Ktoré typy krajín pokrývajú územie Ameriky?
2. Ktoré oblasti Ameriky sú pokryté tundrou?
3. Čo vieš o dažďových lesoch v Amerike?
4. Ktoré oblasti sú pokryté stepami?
 Použitá literatúra:
Likavský, P. a kol.: Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009. s. 45 – 47.
 Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Amazonsk%C3%BD_prales
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tundra