Choď na obsah Choď na menu
 


Problémy obyvateľov Austrálie

3. 2. 2012

Vypracoval(a): Mgr. Kristínová
 

 


 

Základné údaje:

 

 

 • austrálski obyvatelia musia riešiť problémy súvisiace s prírodnými podmienkami,

 • problémy sú zložité a ich riešenie je veľmi finančne náročné,

 • najväčším problémom sú nepôvodné organizmy a extrémy počasia. 

 

Medzi závažné problémy Austrálie patrí:

 

 

 1. stenčovanie ozónovej vrstvy,

 2. nepôvodné organizmy,

 3. nedostatok vody a veľké suchá,

 4. veľké požiare. 1. Stenčovanie ozónovej vrstvy:

 • obyvatelia sa snažia riešiť problém týkajúci sa stenčujúcej ozónovej vrstvy v južných polárnych oblastiach,

 • stenčenie ozónovej vrstvy spôsobuje prepúšťanie škodlivého ultrafialového žiarenia,

 • ultrafialové žiarenie spôsobuje rakovinové ochorenia kože,

 • ultrafialové žiarenie nepriaznivo vplýva na pôvodné rastlinstvo a živočíšstvo. 1. Nepôvodné organizmy:

 • sú to rastliny a živočíchy dovezené do Austrálie zámerne, alebo sa sem dostali náhodou,

 • ohrozujú jedinečnú pôvodnú austrálsku prírodu,

 • nemajú v Austrálii prirodzených nepriateľov,

 • nekontrolovane sa rozširujú,

 • spôsobujú ekologickú katastrofu.


 

 

Medzi najrozšírenejšie nepôvodné živočíchy patria:

 

 

 • králiky divé,

 • potkany,

 • psy,

 • divé kone.


 

 

Králik divý bol na územie Austrálie dovezený pred 200 rokmi. Nebezpečne sa rozmnožil na milióny kusov, čo má katastrofálne dôsledky na prírodu:

 

 • zničil rozsiahle územia pasienkov a trávnatých plôch,

 • spôsobil rozrušovanie pôdy,

 • spôsobil vyhynutie niektorých pôvodných druhov živočíchov,

 • poškodil pôvodné ekosystémy.


 

 

Doterajšie riešenia problému:

 

 

 • v roku 1907 vybudovanie plotu dlhého 1800 kilometrov cez celý kontinent, ktorý mal slúžiť na šírenie králika divého po krajine – nezabránil šíreniu králikov na západ,

 • vypustenie líšok do prírody, ktoré mali loviť králiky, lovili však pôvodné vačkovce.Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_kr%C3%A1l%C3%ADka_divok%C3%A9ho_v_Austr%C3%A1lii

Králik divý v Austrálii

 

 

 

Medzi najrozšírenejšie nepôvodné rastliny patrí napríklad kaktus – opuncia.

 


 

Opuncia je nepôvodná rastlina - kaktus, ktorý sa rýchlo rozširuje a vytvára obrovské pichľavé a ťažko priechodné porasty. Pichľavé porasty opuncie prenikajú aj do pôvodných ekosystémov.

 

 

Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia

Opuncia

 


 


 1. Nedostatok vody a veľké suchá:

 • Austrália je najsuchším kontinentom,

 • tretinu územia pokrývajú púštne oblasti,

 • na územia spadne veľmi málo zrážok,

 • krajina často trpí dlhotrvajúcimi suchami,

 • v obdobiach sucha vysychajú rieky, hynie úroda i domáce zvieratá.


Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Drought_in_Australia

Obdobia sucha sú nebezpečné aj pre domáce zvieratá

 


 


Doterajšie riešenia problému:

 

 • budovanie veľkých a drahých zavlažovacích zariadení,

 • vŕtanie hlbokých artézskych studní,

 • budovanie vodných nádrží na veľkých riekach,

 • budovanie dlhých vodovodov vedených z vodných nádrží do vnútrozemia. 1. Veľké požiare:

 • sú dôsledkom dlhotrvajúcich období sucha a extrémnych horúčav,

 • sú aj dôsledkom ľudskej nedbanlivosti alebo založené úmyselne,

 • ničia obrovské územia,

 • ohrozujú ľudské životy,

 • pripravujú ľudí o domov,

 • hasenie trvá niekoľko dní alebo týždňov,

 • likvidácia si vyžaduje veľa ľudského úsilia,

 • spôsobujú škody vyčíslené na obrovské sumy peňazí.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bushfires_in_Australia

Požiar v Austrálii

 


 


 Zopakujte si:
1. Ktoré problémy trápia austrálske obyvateľstvo?
2. Ako obyvatelia Austrálie riešia problém týkajúci sa nedostatku vody a extrémneho sucha?
3. Ktorý nepôvodný živočích a nepôvodná rastlina znepokojuje ľudí?
4. Ako sa snažia Austrálčania vyriešiť problém rozmnožovania králika divého?
5. Aké problémy spôsobuje nadmerné ultrafialové žiarenie?
 Použitá literatúra:
Likavský, P. a kol.: Geografia pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2009. s. 31 – 33.
 Zdroje obrazkov:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_kr%C3%A1l%C3%ADka_divok%C3%A9ho_v_Austr%C3%A1lii
http://en.wikipedia.org/wiki/Opuntia
http://en.wikipedia.org/wiki/Drought_in_Australia
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bushfires_in_Australia